Become a GCP member!
Menu Search

Trở thành Thành viên

Có rất nhiều lợi ích thu được khi trở thành thành viên của Diễn Đàn Cà Phê Toàn Cầu. Cho dù là nhà sản xuất, nhà thương mại, nhà rang xay, tổ chức xã hội dân sự hay loại hình tổ chức khác cũng đều đóng một vai trò quan trọng trong việc định hình tương lai của ngành cà phê toàn cầu!

Đơn giản, chỉ cần bấm vào đây để nhận những Thông tin của Thành viên và kết nối với nhân viên của chúng tôi.

Trong những tháng tới, Diễn Đàn Cà Phê Toàn Cầu sẽ tiếp tục tăng trưởng và phát triển. Cũng như việc chúng tôi đang tạo ra các công cụ và dịch vụ mới để hỗ trợ các thành viên của mình, vui lòng cập nhật thông tin mới thường xuyên trên website của chúng tôi.