Become a GCP member!
Menu Language Search

Một liên minh công tư thúc đẩy sự phát triển bền vững thị trường cà phê thế giới

MoU-partners

Credit: Mariana Bassani for International Coffee Organization

London ngày 9/03/2015: Khi Biên bản ghi nhớ được ký kết giữa Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO), Hiệp hội 4C và Tổ chức Sáng kiến Thương mại Bền vững (IDH), thị trường cà phê quốc tế đã chứng kiến sự ra đời của liên minh công tư lớn nhất từ trước tới nay. Với mục đích thúc đẩy sự phát triển bền vững thị trường cà phê toàn cầu bằng phương pháp tiếp cận lấy nông dân làm trung tâm, liên minh này mong muốn nhân rộng các sáng kiến hiện có trong ngành cà phê.

Đồng thời liên minh công tư này sẽ khuyến khích tăng trưởng kinh tế, giảm bất bình đẳng và cải thiện điều kiện sống tại các quốc gia sản xuất cà phê. Trọng tâm của liên minh là xây dựng khung hợp tác và hành động giữa các đối tác cà phê công tư tại cấp quốc gia và quốc tế.

“Các nông hộ sản xuất cà phê toàn cầu đang phải đối mặt với những thách thức ngày càng gia tăng. Các tác động biến đổi khí hậu đến sản xuất cũng như việc thiếu cơ hội tiếp cận các nguồn tài chính đang đe doạ đến đời sống của những người trồng cà phê. Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO) tự hào là một phần của nỗ lực chung này trong việc hỗ trợ các sáng kiến nhằm tăng cường năng lực cho các nông hộ nói riêng cũng như ngành cà phê nói chung.” Robério Oliveira Silva,Giám đốc ICO, chia sẻ.

Liên minh thừa nhận rằng những vấn đề phát triển bền vững hệ thống này đòi hỏi các loại hình hợp tác tiền cạnh tranh, lấy nông dân làm trung tâm, để khuyến khích trao quyền nhiều hơn cho những người làm trong ngành cà phê. Hình thành từ đối thoại Tầm nhìn 2020, do Hiệp hội 4C khởi xướng, Hợp tác này là “một bước tiến lớn đối với sự phát triển bền vững lâu dài của ngành cà phê – đem lại một khuôn khổ kết hợp sức mạnh giữa khu vực công và khu vực tư nhằm xác định những vấn đề phức tạp, xảy ra thường xuyên, thông qua đó góp phần làm tăng khả năng thích nghi của các thế hệ nông dân trồng cà phê kế tiếp” – bà Melanie Rutten-Sülz, Tổng giám đốc Hiệp hội 4C, nhận xét.

Một hợp phần chính của liên minh này là cam kết của 3 tổ chức ICO, Hiệp hội 4C và IDH và cử tri cốt lõi của họ. ICO - là cơ quan liên chính phủ chịu trách nhiệm giải quyết các thách thức mà ngành cà phê thế giới đang phải đối mặt (khu vực Công), Hiệp hội 4C với tư cách là diễn đàn đa thành phần và tiêu chuẩn khởi điểm gắn kết ngành cà phê để giải quyết các vấn đề phát triển bền vững tiền cạnh tranh (khu vực Tư), và IDH là đơn vị triệu tập các hợp tác công tư cho dòng cà phê đại trà ở quy mô lớn. Tất cả các đối tác trên đều thúc đẩy sự phát triển bền vững trong ngành cà phê như một phương tiện để đạt được các tiến bộ về kinh tế - xã hội tại các quốc gia sản xuất cà phê trong khi vẫn bảo vệ được các nguồn tài nguyên thiên nhiên.

“Liên minh giữa ICO, Hiệp hội 4C và IDH là một bước quan trọng hướng tới việc tiếp tục nhân rộng và điều phối các nỗ lực còn rời rạc của ngành, các hệ thống tiêu chuẩn, các quốc gia sản xuất, các tổ chức phi chính phủ và các nhà tài trợ để cải tiến các thực hành nông nghiệp của nông dân trồng cà phê cũng như mức sống của các nông hộ.” Ted van der Put, Giám đốc Chương trình của IDH, chia sẻ.

Hợp tác giữa các đối tác sẽ được bắt đầu ngay lập tức bằng việc chuẩn bị lộ trình để tạo điều kiện thuận lợi cho đối thoại cần thiết giữa các đối tác cà phê chính để xác định các nhu cầu ưu tiên của cộng đồng canh tác cà phê và để xây dựng các nguồn quỹ cũng như kế hoạch hành động.

Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ:

Vicente Partida III | Tổ chức Cà phê Quốc tế | partida@ico.org

Josh Edwards | Hiệp hội 4C | josh.edwards@4c-coffeeassociation.org

Gillian Evans | Tổ chức Sáng kiến Thương mại Bền vững | evans@idhsustainabletrade.com