Hỗ trợ các chương trình hoạt động ở cấp toàn cầu và quốc gia để định hướng tác động chung cho các cộng đồng cà phê bền vững.

Tạo ra một khung làm việc để thống nhất cách đo lường và cải thiện hoạt động bền vữn

Thiết lập một tham khảo toàn cầu cho sự bền vững khởi điểm trong sản xuất và chế biến cà phê

Mới cập nhật

Các thông tin và sự kiện mới nhất từ Diễn Đàn Cà Phê Toàn Cầu

TRỞ THÀNH MỘT THÀNH VIÊN

Tham gia hành động cùng với hơn 300 thành viên của chúng tôi vì một thế giới cà phê bền vững


Nhà sản xuất